» محصولات » سانتریفیوژهای حوزه بیوتکنولوژی

Ultra Centrifuge
phedco

UCEN-90

اولترا سانتریفیوژ
Continuous Zonal Centrifuge
phedco

CZ-CEN-100

سانتریفیوژ زونال پیوسته
Digital Bench-Top Centrifuge
phedco

BCEN-4000-A

سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال
Tubular Centrifuge
phedco

TCEN-130-PH

توبولار سانتریفیوژ
Zonal Centrifuge
phedco

ZCEN-110

زونال سانتریفیوژ
Ultra Centrifuge
phedco

UCEN-100

اولترا سانتریفیوژ
Floor Standing Refrigerated Centrifuge (high-capacity)
phedco

FCEN-45R

سانتریفیوژ یخچال دار با ظرفیت بالا
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶