برخی از پروژه های انجام شده

سانتریفیوژ توبولار - شرکت بهداد ژنتیک (اکوباکتو)

سانتریفیوژ توبولار - شرکت بهداد ژنتیک (اکوباکتو)

سانتریفیوژ سنگ مخزن- پژوهشگاه صنعت نفت

سانتریفیوژ سنگ مخزن- پژوهشگاه صنعت نفت

سانتریفیوژ دکانتر - شرکت فاران شیمی تویسرکان

سانتریفیوژ دکانتر - شرکت فاران شیمی تویسرکان

سانتریفیوژ توبولار - شرکت داروسازی سیناژن

سانتریفیوژ توبولار - شرکت داروسازی سیناژن

سانتریفیوژ توبولار- شرکت پرسیس ژن پار

سانتریفیوژ توبولار- شرکت پرسیس ژن پار

سانتریفیوژ دیسک استک (سپراتور) - شرکت پاکدیس ارومیه

سانتریفیوژ دیسک استک (سپراتور) - شرکت پاکدیس ارومیه

سانتریفیوژ اولترا - آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سانتریفیوژ اولترا - آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سانتریفیوژ توبولار - شرکت نواطب پارس

سانتریفیوژ توبولار - شرکت نواطب پارس

سانتریفیوژ توبولار- شرکت مدوک زیست دارو

سانتریفیوژ توبولار- شرکت مدوک زیست دارو

سانتریفیوژ سنگ مخزن- شرکت پتروویژن پاسارگاد

سانتریفیوژ سنگ مخزن- شرکت پتروویژن پاسارگاد

سانتریفیوژ توبولار- شرکت داروسازی سیناژن

سانتریفیوژ توبولار- شرکت داروسازی سیناژن

رویدادها

تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶