محصولات

Decanter Centrifuge
phedco

DCEN-3000-O

سانتریفیوژ دکانتر
Rock Core Centrifuge
phedco

UCEN-110MV

سانتریفیوژ سنگ مخزن
Tubular Centrifuge
phedco

TCEN-130-O

توبولار سانتریفیوژ
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶