محصولات

Disc Stack Centrifuge
phedco

DSCEN-7000

سانتریفیوژ دیسک استک
Tubular Centrifuge
phedco

TCEN-130-PH

توبولار سانتریفیوژ
Decanter Centrifuge
phedco

DCEN-3000-F

سانتریفیوژ دکانتر
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶