محصولات

Continuous Zonal Centrifuge
phedco

CZ-CEN-100

سانتریفیوژ زونال پیوسته
Tubular Centrifuge
phedco

TCEN-120-PH

توبولار سانتریفیوژ
Zonal Centrifuge
phedco

ZCEN-110

زونال سانتریفیوژ
Ultra Centrifuge
phedco

UCEN-100

اولترا سانتریفیوژ
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶