واحد تحقیق و توسعه شرکت فدکو

 

واحد تحقیق و توسعه شرکت فدکو با هدف بومیسازی درحوزه دانش و فناوری تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی در داخل کشور تشکیلشدهاست. این شرکت با کمک کارشناسان خود که هریک در یکی از زمینههای رباتیک، دینامیک، ابزاردقیق، موتورهای الکتریکی، طراحی اجزاء و.... دارای تخصص میباشند، تا به حال موفق گردیدهاست برای اولینبار سانتریفیوژهای توبولار، اولترا، زونال، سنگ مخزن و دکانتر را در داخل کشور تولید نماید و کیفیت و کارکرد این تجهیزات مورد تایید شرکتهای دولتی و خصوصی خریدار قرارگرفته است.

 

rd

 

طراحی دینامیکی، محاسبات پایداری ارتعاشی، سیستم کنترل و تولید با کیفیت نقش مهمی در کارکرد این تجهیزات حساس دارند. لذا برای طراحی و یا بهینهسازی عملکرد این مکانیزم ها میبایست تحلیل نرمافزاری لازم بر اساس هندسه و سرعت دورانی  روتور از زوایای مختلف مکانیکی، الکتریکی و مواد انجام ‌گیرد.

R&D

همچنین در طراحی و تولید این ماشینآلات از تحلیل های مختلف مغناطیسی، مدلسازی دینامیکی، تحلیل تلرانسی، تحلیل تنش و نابالانسی استفاده میگردد. سپس مقادیر موثر بر پایداری ماشین، استخراج و بر اساس آن نمونهسازی انجام می‌گیرد.

 

اهداف واحد تحقیق و توسعه شرکت فدکو: 
 
 • شناسایی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنایع کشور 
 • نمونه‌سازی و کسب دانش فنی
 • تدوین تکنولوژی و زمینه‌سازی تولید انبوه
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در حیطه پژوهشی به سایر شرکت ها
 •  

   

   

  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره یک، واحد ۱۲۲

  تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۸۶   ۰۲۱۸۶۰۹۵۰۱۶